تبلیغات
شهید کلیپ - تدبیر شهید چمران
 
 
 


مرجع آثار شهدا

تدبیر شهید چمران

وقتی کنسروها را پخش می کرد، گفت :«دکتر گفته قوطی ها شو سالم نگه دارین. » بعد خودش پیداش شد، با کلی شمع . توی هر قوطی یک شمع گذاشتیم و محکمش کردیم که نیفتد. شب قوطی ها را فرستادیم روی اروند عراقی ها فکر کرده بودند غواص است ، تا صبح آتش می ریختند.[ ] | [ کلمات کلیدی ] : تدابیر شهید چمران در جنگ-چمران-شهید چمران-خاطرات شهید چمران-شهید مصطفی چمران-
[ مرتبط با ] : خاطرات شهدا
ن : بچه هیئتی
ت : شنبه 25 شهریور 1391

 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.