تبلیغات
شهید کلیپ - داشت آب میخورد
 
 
 


مرجع آثار شهدا

داشت آب میخورد

تک تیر اندازمان را صدا زدم. با دست سنگری را نشانش دادم و گفتم: " اوناهاش اونجاس."

اسلحه اش را برداشت. از دوربین اسلحه نگاه کرد، نشانه گرفت، نفسش را حبس کرد. انگشت اشاره را گذاشت روی ماشه. یکدفعه انگشتش را برداشت. اسلحه را پایین آورد. چند لحظه بعد دوباره نشانه گرفت و شلیک کرد.

گفتم: " چرا دفعه اول نزدی؟"

گفت: " داشت آب میخورد."[ ] | [ کلمات کلیدی ] : خاطرات کوتاه و ناب از شهدا-خاکریز خاطرات-خاطرات ناب از شهدا-کرامات شهدا-کوتاه از شهدا-خاطرات شهدا-زندگی نامه شهدا-
[ مرتبط با ] : عکس و پوستر خاطرات شهدا
ن : غریب غرب
ت : جمعه 16 تیر 1391

 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.